Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Conséquences des réseaux : la « coopétition » dans la terminologie des nouvelles technologies langagières

Autor:
Publicația: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, III (2), p. 247
p-ISSN:1844-9476
Editura:Editura Europlus
Locul:Galați
Anul:
Limba: franceză

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].