Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Neologia semantică în lexicul specializat

Autor:
Publicația: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, III (2), p. 176
p-ISSN:1844-9476
Editura:Editura Europlus
Locul:Galați
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 1

2Angela Bidu-VrănceanuDiacronia în terminologieAUG/XXIV, IV (1), 112011pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].