Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Non omnis moriar

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XVII (1), Secțiunea In memoriam, p. 269
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

5Oliviu Felecan, Nicolae FelecanMultum in parvo
Expresii și citate latinești adnotate
Editura Mega, Editura Argonaut2013
15Nicolae FelecanÎntre lingvistică și filologieEditura Mega2011
14Nicolae FelecanTerminologia corpului uman în limba românăEditura Mega / Editura Argonaut2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: