Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les dialectes de Wallonie: présentation et illustration

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIII (1-2), p. 187-204
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The Romance part of Belgium is generally considered to be a true “linguistic laboratory”. Throughout the presentation of its different dialects (Walloon, Picard, Gaumais, Champenois), we will try to explain why the Linguistic Atlas of Wallonia (Atlas linguistique de la Wallonie – ALW) and the dialectal texts which we will present allow the curious reader to form an idea about this.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: