Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Os estudos dialetais e geolingüísticos no Brasil

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIII (1-2), p. 125-140
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The dialectologic and geolinguistic studies in Brazil, have passed through different phases, since the work of Domingos Borges de Barros, the Visconde da Pedra Branca, in 1826, passing through the works of Amadeu Amaral, in 1920, for Antenor Nacentes, in 1922, Mário Marroquim, in 1934. The third phase, the most productive, began with the publication of Atlas Prévio dos Falares Baianos, in 1963 followed for the Regional Linguistic Atlas. The current phase of geolinguistic studies, is the realization of Atlas Lingüístico do Brasil, under development now. The research realization for the elaboration of Atlas Lingüístico do Brasil will be, without any doubt, one mark in the dialectal and geolinguistic studies history in Brazil.
Limba: portugheză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: