Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Strategii discursive în pliantul publicitar bancar – studiu de caz

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 34 (1), Secțiunea Varia, p. 273-277
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

5Adriana-Maria RobuDiscursul publicitar din perspectivă pragmalingvisticăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2015html
23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
17Luminița Hoarță-CărăușuTeorii şi practici ale comunicăriiEditura Cermi2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: