Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Localization and Translation Studies

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 12, p. 202
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:In recent years there has been much debate on localization of products and services and how this relates to translation in the light of a quasi-globalized market. This paper discusses the ways in which localization, translation and other associated concepts relate to one another.
Cuvinte-cheie:localization, globalization, internationalization, localization, personalization, translation studies
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: