Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mircea Cărtărescu şi Magda Cârneci. Configuraţii ale realului

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 34 (1), Secțiunea Inedited literary texts; recoveries, p. 93-98
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

3Mircea A. DiaconuBiblioteca română de poezie postbelică
Studii, eseuri, cronici
Editura Universității „Ștefan cel Mare”2016

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: