Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

General Considerations on the Traditional and Cognitive Approach to Metaphor

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 11, p. 235
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:This paper aims to present some of the most relevant approaches to the study of metaphor. Being a widespread feature of everyday language, metaphor has been the subject of different and sometimes controversial theories advanced not only by linguists, but also by philosophers, psychologists etc.
Cuvinte-cheie:metaphor, conceptual metaphor, cognitive approach, theories, language
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

164George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: