Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sinonimia în terminologia biomedicală de origine engleză

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 11, p. 222
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:Biomedical terminology in Romanian has been enriched quite a lot lately, not only due to the significant influence of the English language, but also because of the relationships that have been developing among the terms already existing in the language and the new ones. Thus, the present study comprises the analysis on Romanian medical terms of English origin and their aboriginal synonymous correspondents in the Romanian medical terminology. The dictionnaries used to select the synonimous pairs of medical terms were the Medical Dictionary (2007) and The Great Dictionary of Neologisms (2007).
Cuvinte-cheie:biomedicine, terminology, the English language, influence, synonymy
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
7Mariana Ploae HanganuSpecificul terminologiei ca știință în raport cu celelalte științe ale limbajuluiLR, XLIV (9-12), 5291995
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
29Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971
18Solomon MarcusPoetica matematicăEditura Academiei1970
3Constant ManecaProbleme actuale ale terminologiei științifice și tehnice româneștiLR, XVI (6), 4911967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: