Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Proverb și stil în publicistica lui Eminescu
  • Proverb and style in Eminescu’s journalistic writings

Autor:
Publicația: Diacronia, 10, A148
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Articolul interoghează teza că Mihai Eminescu (1850–1889), cel mai important scriitor român din secolul al XIX-lea, a valorificat în scrierile sale jurnalistice eșantioane paremiologice culese din vorbirea oamenilor de rînd. În privința sutelor de proverbe prezente în articolele de presă redactate de Eminescu, îmi propun să arăt că scriitorul a naturalizat în mozaicul textelor gazetărești decupaje livrești cărora le-a conferit aparența stilistică a unor elemente populare. Fără a nega că unele dintre proverbele la care poetul recurge pe teren jurnalistic provin din limba comună, în studiul de față mă preocupă mizanscena orchestrată de scriitor pentru a conferi aură folclorică unor decupaje culte. Nu în ultimul rînd, cercetarea atrage atenția asupra disponibilității lui Eminescu de a experimenta formule de scriere jurnalistică dintre cele mai variate, rafinate în acord cu ideile, temperamentul și imaginația artistului.
  • The paper inquires into the idea that Mihai Eminescu (1850–1889)—the most important Romanian writer of the 19th century—used in his journalistic writings proverbs collected from the speech of common people. Concerning the hundreds of proverbs featured in the press articles penned by Eminescu, I assume that the aforementioned writer naturalised in the mosaic-like journalistic texts certain book excerpts upon which he conferred the stylistic image of folk elements. Without denying that some of the proverbs used by the poet in his articles pertain to common language, in this study, I am mainly interested in the “stage setting” orchestrated by the writer to confer a folkloric aura upon erudite excerpts. Last but not least, the study unveils Eminescu’s willingness to experiment with various journalistic compositional formulas, tailored to his knowledge, sensibility, and imagination.
Cuvinte-cheie:
  • lingvistica textului, analiză stilistică, scriere jurnalistică, Mihai Eminescu
  • text linguistics, stylistic analysis, journalistic writing, Mihai Eminescu
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

13George MunteanProverbe româneştiEditura Minerva1984
27Alexandru AndriescuLimba presei româneşti în secolul al XIX-leaEditura Junimea1979
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO