Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Reference Error Occurrences and How They Affect Communication

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 8, p. 221
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • This paper deals with miscommunication issues generated by occurrences of erroneous reference usage among the parties involved in a communication process. Reference errors occur in communication either accidentally, when such errors are due to involuntary mismatch of reference, or intentionally, when either of the sides attempt to mislead and/or manipulate. We will point out some of the psycho-linguistic processes that may cause these communication faults in the case of involuntary reference errors.
  • Lucrarea tratează problematica comunicării greşit înţelese generată de ocurenţele uzului referinţei eronate între părţile implicate în comunicare. Erorile referenţiale au loc în comunicare fie accidental, când sunt datorate unei nepotriviri involuntare de referinţă, sau intenţionate, când oricare parte încearcă să inducă în eroare sau să manipuleze. Vom evidenţia câteva procese psiho-lingvistice care pot cauza aceste greşeli în comunicare în cazul celor involuntare.
Cuvinte-cheie:
  • references, communication, error, manipulation, psycholinguistics
  • referinţe, comunicare, eroare, manipulare, psiholingvistică
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

16Steven PinkerThe Language Instinct
How the Mind Creates Language
Harper Collins / Penguin1994, 2007, 2010

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: