Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Termeni meteorologici în presa românească din secolul al XIX-lea

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVII, Secțiunea Studii și articole, p. 201
Verba et res. Studia linguistica in honorem magistri Stelian Dumistrăcel
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

27Alexandru AndriescuLimba presei româneşti în secolul al XIX-leaEditura Junimea1979
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: