Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente lexicale nordice în graiul vorbit într-un sat din centrul Munteniei

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVII, Secțiunea Studii și articole, p. 153
Verba et res. Studia linguistica in honorem magistri Stelian Dumistrăcel
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
5Gavril IstrateNoțiunea „femeie stricată” și terminologia animalăBIFR, XI-XII, 4711944-1945

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: