Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On some of the Uses of Schwa (‘ă’) in Romanian Verbal Morphology

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIII (4), p. 529-532
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The emergence of the phoneme schwa (ă) in Romanian is still an ardently disputed topic. The paper analyzes some aspects of Romanian verbal morphology, in which the uses of schwa differentiate verbal morphemes in terms of person and tense. Although it has been stated that the origin of this phoneme had to be looked for in the alternation between the definite and indefinite nominal forms, the present study shows that the phoneme schwa might be older than this.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: