Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fondul latin și vocabularul panromanic - limba română

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 5, p. 58
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:The Latin nature and the vocabulary of Romance languages represent a phenomenon of continuity inside discontinuity. This takes place both at semantic-lexical level and at the level of those methods that indicate the enrichment of vocabulary (derivation, word formation, change of grammatical value).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

12Robert Henry RobinsScurtă istorie a lingvisticiiEditura Polirom2003
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
81Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
53Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: