Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Prosody of the Double-Subject Sentences in Romanian

Autori:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIII (4), p. 517-528
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The double subject in Romanian sentences is a controversial linguistic phenomenon. While some researchers accept it as a language ‘curiosity’, others consider it apposition, in order to embody its behavior in the already existing theories. We present a first study in the literature on the phonetic analysis of double-subject sentences; the study is performed on spoken Romanian language.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: