Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les constructions partitives en roumain

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIII (4), p. 469-484
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:For the analysis of the partitive phrases in Romanian, the aspects that the author aims to present in this article are: the delimitation of the phrases with a complement from the ones with an adjunct, the description of the structure of the phrases with partitive complements, i.e., the sequence Det1 + (N) +Part. Prep. + Det2 + N and the description biof the conditions in which these structures occur. More precisely, the author is interested in describing every component of the complex NP which takes part in expressing the idea of partitiveness.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

26Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: