Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

An Overview of Reduplication and Compounding in Tetun Dili

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIII (4), p. 427-448
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper analyzes reduplication and compounding in Tetun Dili. Reduplication, total or partial, is shown to be less productive in comparison to other Austronesian languages, but quite similar to that occurring in the Pacific pidgins and creoles, especially in those with an Austronesian substrate. Also discussed are the phonological factors involved in partial reduplication and the truncation of compounds.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: