Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Esquemas intransitivos con dar en gallego: variación semántica y combinatoria sintáctica

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIII (4), p. 405-425
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The aim of this paper is to analyse DAR schemes in Galician language. The study is based on the research carried out in our doctoral thesis, which was focused on semantic-syntactic schemes in Galician and on the compilation for a dictionary of structures in Galician. With a basis on the concept of intransitivity, we will try to project this semantic concept into the subject of construction in order to describe these new schemes, important for general linguistic as well.
Limba: spaniolă
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: