Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii etnolingvistice în obiceiurile nupţiale din satul Vad, Țara Chioarului

Autor:
Publicația: Buletin Științific. Seria A, Fascicula Filologie, XXVII, Secțiunea Lingvistică, p. 67-76
p-ISSN:1583-1264
Editura:Editura Universității de Nord din Baia Mare
Locul:Baia Mare
Anul:
Rezumat:[Ethnolinguistic Considerations on the Nuptial Customs in Vad, Chioar County]
The present study analyses ethnolinguistic aspects related to the custom of wedding in Vad, the reseacher’s place of birth. The village is traditionally included in the Land of Chioar. The wedding customs in the Vad village situated in Chioar county are generally alike to similar events throughout the Romanian space. The description of this particularly important moment in human life has been narrated by my father, Stephen (78), a very good storyteller, who is really astonishing when taking into account the accuracy of his vast memory.
Cuvinte-cheie:ethnolinguistic, particularity, conservative, etymological
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

6Ioan-Mircea FarcașFonomorfologia subdialectului maramureșeanCopyLand Druckzentrum2009
10Ioan-Mircea FarcașLexicul subdialectului maramureșeanDacia2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: