Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A pragmatic perspective upon the paraverbal in the advertising discourse from the wine labels

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”. Section: Language and Discourse, 5, p. 205
p-ISSN:2069-3389
Editura:“Petru Maior” University Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

5Adriana-Maria RobuDiscursul publicitar din perspectivă pragmalingvisticăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2015html
25Laurenția Dascălu-JingaMelodia vorbirii în limba românăUnivers Enciclopedic2001
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: