Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanian Iotacization and the Morphology of Second Person Singular Present Verb-Forms. The Type (tu) vii, (tu) rămâi

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LXIII (4), p. 325-340
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study seeks to understand, from a comparative-historical perspective, the origins of Romanian second person singular present-tense verb-forms of the type vii, rămâi, alternating with the root-allomorph vin-, rămân-. It is argued that neither the historical emergence of this type, nor its subsequent resistance to analogical levelling, can be satisfactorily explained in ways traditionally proposed in the Romanian historical linguistic literature. Appeals to phonological conditioning as the explanation of the alternant’s emergence, and to avoidance of homonymic clash as the explanation of its subsequent persistence, seem untenable. Rather, at work in both cases is the analogical influence exercised over verbs having root-final nasals by a pattern of alternation characteristic of verbs having root-final dentals. This abstract and essentially morphological analogical conditioning is argued to operate even when the dental alternation might still be considered to be phonologically conditioned.
Cuvinte-cheie:Romanian; verb; iotacization; morphology; analogy; morphomic structure; homonymic clash
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

3Nicolae SaramanduIotacizarea verbelor și structura dialectală a dacoromâneiLR, XLI (1-2), 831992
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
4Victor IancuVechimea iotacizării verbelor româneștiCL, XI (2), 2711966
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
4Victor IancuDespre „natura” iotacizării verbelor româneștiCL, X (2), 2811965
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: