Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Trei note etimologice

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXIII (2), p. 152-155
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Three etymological notes]
This study approaches the etymology of some words, considered, until now, to be of unknown origin or, according to the author’s opinion, having a wrongly explained etymology. They are as follows: coleaşă ‘mash’ < lat. conlissia ‘mush, porridge’; coş ‘basket’ < lat. *quassium; nechiuri ‘nowhere’ < lat. *neque + ubi + re and rudă ‘ore’ < lat. (petra), ruda, rudar ‘miner, mine craftsman’ < lat. rudarius. The author argues the etymologies he proposes by referring to the Romance descendants of the Latin words in which they originate. He also takes into account the spread of these Romanian words into Slavic languages and in Hungarian.
Cuvinte-cheie:
  • etimologie, coş, nechiuri, rudă
  • etimology, coş, nechiuri, rudă
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: