Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Morphological considerations on English Borrowings into Romanian (beginning with D)

Autor:
Publicația: Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice. Lingvistică, XXXV (1-2), p. 189
p-ISSN:1224-5712
Editura:Editura Universitaria
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
  • The constant promotion of internationalisation and globalisation, together with the new technological and scientific discoveries of the last decades, have facilitated the accelerated absorption of English borrowings (anglicisms) to Romanian, reflecting the quick changes in various social and material cultures. In the present article, we aim to analyse English borrowings selected from the Great Dictionary of Neologisms (MDN 2008) and from the Dictionary of the Romanian Language (DEX 2012), beginning with the letter D, from a morphological point of view. The corpus includes 141 English borrowings to Romanian and the analysis is based on an analytical, descriptive method.
  • Promovarea constantă a fenomenelor de internaţionalizare şi globalizare, împreună cu noile descoperiri tehnologice şi ştiinţifice din ultimele decenii, au asigurat un teren fertil pentru absorbţia accelerată de împrumuturi de origine engleză, respectiv anglicisme, reflectând schimbările rapide din diversele culturi sociale şi materiale. În articolul de faţă ne propunem analiza împrumuturilor de origine engleză selectate din Marele Dicţionar de Neologisme (MDN 2008) şi din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX 2012), litera D, din perspectiva încadrării morfologice a acestora. Corpusul studiat cuprinde 141 de împrumuturi de origine engleză, iar metoda utilizată este una analitică, descriptivă.
Cuvinte-cheie:
  • morphology, classification, borrowings
  • morfologic, încadrare, împrumut
Limba: engleză
Linkuri:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].