Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Calcurile prefixale în limba română din secolul al XIX-lea

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, XI (1), Secțiunea Formarea cuvintelor, p. 158-162
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Prefixal loan translation in Romanian language in the 19th century]
The author sudies the loan translations in 19th century made about words from French, Latin, Italian and German. Loan translations are lexico-semantic or purely semantic.
Cuvinte-cheie:
  • limba română, formarea cuvintelor, prefixare, calc lingvistic
  • Romanian language, word formation, prefixation, loan translation
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

6Gheorghe IvănescuFormarea cuvintelor în limba românăLR, XIV (1), 311965
3Gheorghe IvănescuProblèmes concernant la formation des mots en roumainRRL, X (1-3), 811965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: