Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Carte și religie la sfîrșit de secol XVIII: Ducere de mînă cătră cinstă și direptate (Buda, 1798)

Autori:
Publicația: Text şi discurs religios, IX, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 185-192
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Dans notre exposé, nous allons nous pencher sur la relation « livre – religion » telle qu’elle se présente dans un ouvrage paru à Buda, en 1798, intitulé Ducere de mînă cătră cinstă și direptate [Guide pour l’honnêteté]. Par notre analyse, nous voudrions mettre en évidence, à part les informations d’ordre linguistique, des éléments d’éthique chrétien autour desquels se construisent le caractère de l’être humain et, implicitement, le prototype « du bon chrétien ».
Cuvinte-cheie:religion, livre, Ignatiu von Felbinger, XVIIIe siècle
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: