Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Words, Meanings and Semantic Structures

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 9, p. 264
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • The article deals with the main elements of language, words, meanings, deep structure and surface structure, their influence on one another and the connections they have in giving sense to a text or speech.
  • Articolul abordează elementele principale ale limbajului, cuvinte, semnificaţii, structura de adâncime şi de suprafaţă, influenţa acestora una asupra alteia şi legăturile pe care le au în redarea sensului unui text sau discurs.
Cuvinte-cheie:
  • word, meaning, deep structure, surface structure
  • cuvânt, semnificaţie, structură de adâncime, structură de suprafaţă
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

16Steven PinkerThe Language Instinct
How the Mind Creates Language
Harper Collins / Penguin1994, 2007, 2010

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: