Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Some Differences in American and British Phrasal Verbs

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 4, p. 152-159
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:This paper presents a short description of English phrasal verb and the reasons why it is more used in recent years. There is also a parallel between phrasal verbs met both in the British and American dialects, emphasizing some similarities and differences.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

45David CrystalEnglish as a Global LanguageCambridge University Press1997; 2003; 2012
16Steven PinkerThe Language Instinct
How the Mind Creates Language
Harper Collins / Penguin1994, 2007, 2010

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: