Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Traduire la culture créole

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 21, p. 77
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Creole languages remain an unexploited resource in translation. In spite of the linguistic diversity in Franco-creolophone and Anglo-creolophone Caribbean countries, these territories share a common culture. This Creole culture is a more suitable mediator between the linguistic and cultural gap that exists between European and Caribbean Creole proverbs. For this reason, Caribbean Creole proverbs naturally lend themselves to what the author calls intracultural translation or Creole to Creole translation which is predicated upon the existence of a common creole linguistic and cultural worldview.
Cuvinte-cheie:creolization, intracultural translation, creole proverbs, Creole world view, Creolophonie
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: