Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’intertextualité dans le discours romanesque: du renforcement référentiel à l’ironie

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIX (3), p. 267-277
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article aims to describe the communicative parameters which make possible the transgression of the intertextuality from its constructive function, referential and realistic, to the ironic, critical and self-referential function. The analysis concerns the narrative fiction in Flaubert’s texts Bouvard et Pécuchet and The Dictionary of Received Ideas (Le dictionnaire des idées reçues). Mikhail Bakhtin’s studies on the polyphony in novel, as well as Oswald Ducrot’s pragmatic studies on irony provide the theoretical framework of our contribution. The concepts and methodology of discourse analysis, pragmatics and rhetoric are also used as analytical tools. Thus, we try to unify different perspectives on intertextual irony in an interdisciplinary and integrative approach.
Cuvinte-cheie:intertextuality, irony, (self-)referentiality, stereotypes, clichés
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

6Liliana HoinărescuStructuri și strategii ale ironiei în proza postmodernă româneascăFundația Națională pentru Știință și Artă2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: