Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

De la terminologia botanică populară la terminologia botanică ştiinţifică

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 27 (2), Secțiunea Language and communication, p. 203-208
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Taking as a point of departure Eugenio Coseriu’s distinction between common lexicon and terminology, on one hand, and that between folk terminology and scientific terminology, on the other hand, I tried to present in this article a few relevant moments and aspects regarding the (rigorous and objective) historical attempt to separate the botanical scientific terminology from the botanical folk terminology. For that reason, I took advantage, once again, of Coseriu’s linguistic theory, since it takes into account the botanical terminology, too.
Cuvinte-cheie:Coseriu, Linné, scientific terminology, folk terminology, botanical terminology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

9Ioan MilicăModele naive și modele savante în reprezentarea lingvistică a realității: denumirile de planteLRM, XX (11-12), 77-872010pdf
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
23Dumitru BejanNume românești de planteEditura Dacia1991

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: