Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Comunităţile discursive şi reţelele generice ale multiversităţii

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 26 (1), Secțiunea Language and communication, p. 429-437
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:This paper aims to establish the main discursive communities and genre networks from within the multiversity. After analyzing the academic environment of the university from the perspective of the discursive communities theory proposed by Swales, we consider that the University is a macro-discursive community (MCD) divided into two smaller discursive communities, a scientific one and an administrative one. Since we consider that a genre network corresponds to each discursive community, we have identified within the MCD a scientific network, an administrative network and a public network, the latter being necessary for both discursive communities and their communication with the public. If the scientific network and its genres are repeatedly analyzed, those of the administrative network are neglected, although the importance of these genres for the multiversity is crucial.
Cuvinte-cheie:discursive communities, genre networks, multiversity, macro-discursive community
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

43Daniela Rovența-FrumușaniSemiotica discursului științificEditura Științifică1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: