Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Statutul scriitorului bucovinean în literatura română din perioada interbelică

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 26 (1), Secțiunea Exegesis, p. 317-326
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:In the interwar Bukovina has developed only in the second half of the fourth decade (’30) a new generation of writers, which aims to synchronize with the literature of the Old Kingdom. Interwar Romanian literature in Bucovina lies not in terms of value in the first line manager can sometimes do the second, but here there is a creative effervescence and an inaugural spirit that can not be overlooked, for this even alter the fact of the Romanian literature entirety Romanian native Bukovina becomes a topos which often inaccessible and so charming, research Bucovina language writers, can also be a solution to recover the identity of Bucovina Romanian language literature.
Cuvinte-cheie:interwar, literature, modernization, prose, synchronizing
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

2Mircea A. DiaconuStudii și documente bucovineneEditura Timpul2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: