Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Discursul repetat” în titlurile de articole din presa feminină românească şi italiană

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 26 (1), Secțiunea Critical dossier: Critical discourse and linguistic variation: Cultural and linguistic stereotypes, p. 161-171
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Cet article «Le Discours répété dans les titres des articles de la presse féminine Roumain et Italien» analyse la présence des énoncés appartenant au «discours répété» – généralement considéré comme un stéréotype lexicale –, discours qui se caractérise par une grande diversité (expressions idiomatiques, locutions expressives, proverbes, mots devenus «célébres», titres de certaines œuvres littéraires, citations, etc.) en titres des articles de la presse féminine. Ces énoncés n’apparaissent avec leur forme canonique, mais étant soumis à des transformations qui se réalisent, par l’intermédiaire d’une substitution. Le recours aux énoncés appartenant au discours répété traduire les intentions des médias féminins de faciliter le contact avec le destinataire du message et le désir que le slogan publicitaire soit retenu plus facilement.
Cuvinte-cheie:stéréotype lexicale, discours répété, ripetizione polifonica, titre-énoncés, intertextualité
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

2Dana FeurdeanStrategie discorsive nel discorso economico della stampa romena e italianaAUC, XXXI (1-2), 992009html
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
51Stelian DumistrăcelDiscursul repetat în textul jurnalistic
Tentația instituirii comuniunii fatice prin mass-media
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006html
48Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: