Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stereotipurile lingvistice din textele administrative ale instituţiilor Uniunii Europene de la Bruxelles

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 26 (1), Secțiunea Critical dossier: Critical discourse and linguistic variation: Cultural and linguistic stereotypes, p. 153-159
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Emerged after the political and economic centralization of states within the EU, Brussels language is a variant of the old language used in the communist period, developed in the administrative field, but non persuasive and not manipulated, but direct and corrective to the national policies. Brussels language corresponds to a supranational transmitter and to a national - institutional receptor, constituting a formula of vertical communication, expressed generally by linguistic stereotypes. The analysis of the texts from the present study shows that in the current state of the Romanian language, the notion of language Brussels is only a conjectural label of the language without being subject to the rules of language in order to fit.
Cuvinte-cheie:centralization, Brussels language, vertical communication
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

2Cristina CreţuNoua limba de lemn a discursului politicPhil. Jass., VI (1), 27-352010pdf
html
1Doina ButiurcăLimbajul legislației europeneSIL1, 1652008
1Gina Necula„Subversiunea” ca strategie de discreditare a clișeului ideologic în discursul literarLRM, XVIII (5-6), 132008pdf
46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
42Gligor GruițăModa lingvistică
Norma, uzul și abuzul
Paralela 452006; 2011
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
34Françoise ThomLimba de lemnHumanitas1993; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: