Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de sorginte biblică în Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VIII, Secțiunea Literatura și sacrul, p. 257-261
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The paper examines the Biblical correspondences displayed by Ion Creangă’s The Tale of Harap-Alb, in order to argue that some style markers traditionally considered as illustrations of orality are, in fact, instantiations of intertextuality. The stylistic analysis of Creangă’s tales by means of close reading unveils the humorous use of various compositional patterns either of Biblical or of ecclesiastical origin. At the same time, our approach advocates the study of literature in the light of comparative philology and text linguistics, in order to gain a better understanding of the expressive intricacies hidden in the fabric of the literary works.
Cuvinte-cheie:The Bible, proverbs, Romanian literature, Ion Creangă, fairy tales
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: