Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Las expansiones del concepto de Dios en el discurso cientifico actual

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VIII, Secțiunea Literatura și sacrul, p. 225-237
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present article aims to investigate how the concept of God stands for further conceptual expansions made in the scientific discourse. In our theoretical approach we focus mainly on Eugeniu Coseriu’s integralist framework regarding the universes of discourse as modes of knowledge. The relation between religion and science has made the subject matter for many inquiries, therefore we grasp the linguistic side of the phenomenon, conveying a unifying semantic perspective on speakers’s creativity.
Cuvinte-cheie:God, integralist linguistics, concept, universe of discourse, conceptual expansion, scientific discourse, explanatory worlds
Limba: spaniolă
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: