Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le paradoxe, l’ironie et l’indirect dans les homélies contemporaines en langue roumaine

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VIII, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 137-145
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:We discuss the three pragmatic and rhetorical aspects that we consider to be of utmost importance in a sermonial discourse nowadays: indirect speech acts, paradox and irony. The speaker’s aim is to emphasize the main ideas. We also underline the fact that one needs courage to use them in a discourse genre known to be rather conservatory, but these pragnatic and rhetorical means meet the need of the contemporary sermon to be revitalized.
Cuvinte-cheie:allusion, indirect speech acts, irony, metaphor, paradox, performative
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: