Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre cunoștință și despre relighie în tălmăcirea lui Moise Fulea. A argumenta pentru a convinge

Autori:
Publicația: Text şi discurs religios, VIII, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 81-87
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Dans notre exposé, nous allons nous pencher sur la manière d’expression de l’argumentation dans le quatrième volet d’un ouvrage à caractère didactique, intitulé Cărticica năravurilor bune pentru tinerime (Sibiu, 1819) [Le livre des bonnes manières à lʼusage de la jeunesse], tout en insistant sur la fonction de l’exemple.
Cuvinte-cheie:Moise Fulea, Johann Heinrich Campe, littérature didactique, argumentation, exemple
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: