Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

In-Between Societies: Romanian Urbanites and Their Cultural Demeanour (II)

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XIII (1), Secțiunea Interculturalia, p. 165
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This article considers the role of traditional knowledge in the everyday life of Romanian urbanites by focusing on rural reactions and convictions displayed in urban settlements. The method is based on a comparative approach between the native places of subjects and their own actions and beliefs. Post-socialism did not eliminate superstitious reasoning, which continues to exist and even to assimilate modern devices to magic purposes. The article proposes that ethnographic evidence should be made use of in urban cultural studies of South-Eastern countries. The socio-cultural perspective contributes to a better understanding of the modernization dynamics.
Cuvinte-cheie:magic beliefs, Romanian urbanites, rural behaviour, traditional knowledge, urban culture
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

2Adina HulubașObiceiuri de naștere din Moldova
Tipologie și corpus de texte
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
6Ion H. CiubotaruMarea Trecere
Repere etnologice în ceremonialul funebru din Moldova
Editura „Grai şi Suflet − Cultura Naţională”1999
36William LabovSociolinguistic PatternsUniversity of Pennsylvania Press; Blackwell1972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: