Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Translating and Interpreting for the European Parliament

Autori:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 21, p. 136
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:At the beginning of this year, a group of eight students and two senior lecturers from “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, Romania were given the opportunity to pay a working visit to the Committee on Culture and Education of the European Parliament in Brussels, in order to present the selected students with the advantages/opportunities offered by the job of a translator and/or an interpreter, as well as with the challenges the translators and interpreters have to deal with at such a professional level. The present paper is to be regarded as a follow-up to this event.
Cuvinte-cheie:the European Parliament, translation, interpreting, CAT tools
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: