Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structura Prefeţelor Mitropolitului Veniamin Costachi

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIV, Secțiunea Stilistică, retorică, pragmatică, p. 219-226
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present study describes the structure and the rhetorical aspects of the Forewords written by the Moldavian Metropolitan Veniamin Costachi. The author of the forewords supports the need to render the translated texts accessible by means of a modern and clear translation, deprived of archaic words and regional phonetic variants and made open to the understanding of all the people living in the Romanian Principalities. By frequently using elements of orality, Veniamin Costachi writes according to the momentary disposition and the needs of his readers and he insistently cultivates the idea of patriotism.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: