Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O descriere gramaticală structurală integrală a comunicarii verbale

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIV, Secțiunea Perspective teoretice actuale, p. 83-94
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L’auteur considère qu’il réalise − après des dizaines de volumes et d’études sur la théorie du texte − la première description grammaticale structurale intégrale d’un texte. Le texte décrit est la poésie très connue La steaua… de Mihai Eminescu, un texte bref, qui permet d’éviter les répétitions dans l’exemplification, étant constitué de deux contextes morphosyntaxique-lexicaux, quatre phrases, quatorze propositions, cinquante-deux parties de propositions et quatre-vingts mots, lexèmes et morphèmes grammaticaux libres. Les paramètres de la description sont: le contexte morphosyntaxique-lexical, les relations syntaxiques, les catégories grammaticales, la manifestation et la conversion textuelle des fonctions syntaxiques ; la sélection des occurrences y est aussi analysée. La description argumente de manière originale l’idée fondamentale du texte − le comportement harmonieux du cosmos et de l’humain.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

2Petru ZugunRealizarea unităţii comunicărilor prin ipostazierea şi convertirea funcţiilor sintacticePhilologos, II (5-6), 57-612007
2Petru ZugunCoeziunea frasticăALIL, XLIV-XLVI, 1052004-2006pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: