Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studiu comparativ al frecvenţei utilizării englezismelor în publicaţiile periodice din Republica Moldova şi România (2013-2015)

Autor:
Publicația: Philologia, LVIII (5-6), p. 109
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:[Comparative study of the frequency of using Anglicisms in periodical publications from Republic of Moldova and Romania]
In their evolution, world languages intersect and overlap each other. In the modern period, English has the greatest influence on the other languages. Under this influence falls and Romanian.
how is the given process reflected on the Romanian language, we follow it in a comparative study, based on an investigation, related to the frequency of the penetration of the Anglicisms in Romanian communication through the mass-media from the both sides of the Prut river.
The problems of phonetic, morphological and semantic adaptation of English neologisms in the Romanian vocabulary will be the research object of our brief exposures.
Cuvinte-cheie:Evolution, influence, English language, Romanian language, Anglicisms, comparative study, mass-media, phonetic, morphological and semantic adaptation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
22Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae101 greşeli de lexic şi de semantică
Cuvinte şi sensuri în mişcare
Humanitas2011
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: