Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Discursul parlamentar. Definiții și delimitări

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, X (1), p. 23
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Parlamentary discourse. Definitions and delimitations]
In the hereby study, I underlined a few aspects of the parliamentary discourse, in general, with emphasis on the Romanian parliamentary discourse during its formation period, in particular. Until the 1990s, the Romanian political discourse was a topic of research avoided by researchers. The parliamentary discourse, as a subtype of the political discourse, cannot be dissociated from the historical context, just as it cannot be separated from the influence of the institutional factors. Therewith, I’ve shown that the parliamentary discourse obeys certain norms included in the parliamentary regulations, so that the institutionalization of the political power (the establishing of the Parliament) should regulate this type of discourse.
Cuvinte-cheie:
  • discurs, analiza discursului, discurs politic, discurs parlamentar
  • discourse, discourse analysis, political discourse, parliamentary discourse
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

34Françoise ThomLimba de lemnHumanitas1993; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: