Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On Machine Translation

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, X (1), p. 7
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:
  • Any machine translation should be user-friendly. Thusly, the perspective of the user ought to be taken into account. Accordingly, any developer should be well- informed about the make up human or natural language. This article is meant to introduce any interested party into the basics of the language levels and their categories which are relevant for a successful machine translation.
  • [Über die maschinelle Übersetzung]
    Jede maschinelle Übersetzung sollte benutzerfreundlich sein. Somit sollte die Sicht des Benutzers berücksichtigt werden. Dementsprechend sollte jeder Entwickler werden gut informiert über die Struktur menschlichen oder natürlichen Sprache. Dieser Artikel soll alle interessierten Parteien in die Grundlagen der Sprachebenen und ihre Kategorien einzuführen, die für eine erfolgreiche maschinelle Übersetzung relevant sind.
  • [Despre traducerea automată]
    Orice aplicaţie care permite traducerea automată ar trebui să fie ușor de utilizat. În procesul de dezvoltare a acestor aplicații, ar trebui să se aibă în vedere perspectiva utilizatorului. Dezvoltatorii ar trebui să fie bine informați în ceea ce privește structura limbajului natural. Acest articol are ca scop prezentarea unor elemente introductive în planurile și nivelele limbii precum și ale unor categorii principale ale acestora, care sunt relevante pentru reușita traducerilor automate, tuturor părților interesate.
Cuvinte-cheie:
  • machine translation, natural language
  • maschinelle Übersetzung, natürlichen Sprache
  • traducere automată, limbaj natural
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: