Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii cu privire la ediţia în limba română a lucrării lui Gustav Weigand, Die Aromunen , I (Leipzig, 1895)

Autori:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXV, p. 225
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

56Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: