Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mathematical Linguistics and Computational Semantics in Romania, in the Period ’60-’80

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LI (3-4), p. 511-515
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

1Erica Nistor, Eliza RomanAnalyse du rôle du sujet et de l’objet dans un système automatique d’inférencesRRL, XXVIII (supl. 1), 591983
1Erica Nistor, Eliza RomanRéseau sémantique à trois tempsRRL, XXVII (supl. 2), 1451982
1Erica Nistor, Eliza RomanAttempts at Automatic Detection of Some Semantic DeviationsRRL, XXV (supl. 2), 1651980

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: