Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note lexicale

Autor:
Publicația: Limba română, LXV (1), Secțiunea Lexicografie, p. 46
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Notes lexicales]
On présente dans cette contribution quelques observations concernant ľutilisation correcte des mots et ďexpressions dans la langue actuelle.
Cuvinte-cheie:
  • limbă literară, lexic, locuţiuni, gramatică
  • langue litteraire, lexique, locutions, grammaire
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: